Skip to main content

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.retkietappi.fi.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Ruka Guiding Service Oy
Osoite: Hermannintie 5, 93600 Kuusamo
Rekisterin nimi: Ruka Guiding Service Oy:n asiakasrekisteri (myöhemmin rekisteri)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Yrityksen / henkilön nimi: Jari Tiermas
Osoite: Hermannintie 5, 93600 Kuusamo
Puhelinnumero: 040 565 3474
Sähköposti: info@retkietappi.fi

2. REKISTERÖIDYT

Ruka Guiding Service Oy:n rekisterissä talletetaan palveluja ostaneiden asiakkaiden tietoja ja potentiaalisia yritysasiakkaita.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilön yhteystietoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen perusteella

Henkilön yhteystietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • asiakastiedotus
 • yrityksen palveluista kertominen
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yrityksen/asiakkaan nimi
 • yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@retkietappi.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
 • asiakassuhteen syntyessä
 • markkinointitapahtuman yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään verkon kautta uutiskirjeen tilauksesta
 • asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa kun tietojen luovuttaminen on edellytys kohdan 3. tilanteiden käsittelyn yhteydessä.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ruka Guiding service Oy:n ulkopuolelle.

8. KÄSITTELYN KESTO

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.  Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan yhteystietoja käsittelevät Ruka Guiding service Oy:n toimitusjohtaja ja kirjanpitäjä, sekä asiakassuhteen hoidosta ja markkinoinnista vastaavat henkilöt.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.